Eļļas-Benzīna (EBI)

Eļļas benzīna PVC šļūtenes izmanto naftas produktu pārsūknēšanai vai novadīšanai, kur nav nepieciešams liels spiediens. 

Pieejamie šļūtenes izmēri apskatāmi šeit