Speciālās transportiera lentas.

Piedāvājam speciālās rullon siena preses lentas

Speciālās transportiera lentas 

  • 250mmx4x2/0x11m CC55 plakansiksna
  • 450mmx4x2/0x3 m CC55 plakansiksna