Logo BRTA/13 profila klasiskās ķīļsiksnas, paredzētas pielietojumam SPA profila skriemeļiem.

Minimālais skriemeļa diametrs: 75mm.

Pieejamie A profila izmēri apskatāmi šeit