Ūdens, gaiss

BRT BLACK PVC/BUNA šļūtene  -30C

Ūdens gaisa PVC šļūtenes pārsvarā izmanto ūdens šūkšanai un novadīšanai, kur nav nepieciešams liels spiediens, kā arī tiek izmantotas pie vieglājām ķīmijām.

Pieejamie šļūteņu izmēri apskatāmi šeit