Logo BRTsavienotās ķīļsiksnas

savienotās ķīļsiksnas

Savienotās BRT® ķīļsiksnas paredzētas nomaiņai uz agregāta, uz kura atrodas klasisko siksnu komplekts (vairākas siksnas kopā), kuras strādā paralēli uz viena pievada. Savienotās ķīļsiksnas sastāv no vairākām (2-5) klasiskajām ķīļsiksnām, kuras savienotas viena ar otru kopā ar augstas kvalitātes tekstila un gumijas materiālu. Izmantojot savienotās BRT® ķīļsiksnas, nodrošina vienmērīgu pievada darbību, ka arī vienmērīgu slodzi uz siksnu, it īpaši pievados, kur pievads ieslēdzas ar lielu jaudu(triecien slodzi). BRT® savienoto ķīļsiksnu profili: HA, HB, HC, SPB, SPC

Pieejamās savienotās ķīļsiksnas apskatāmas šeit